1954

1954---Senderos

 

GENER
A primers d’any es va publicar el primer numero de la revista “SENDEROS” de caràcter trimestral amb el subtítol “ Suplemento a la circular para los señores socios de la Unión Excursionista Cataluña”.
Dia 17.- Concert matinal dedicat a tots els socis i simpatitzants de la UEC a càrrec de la Coral Núria al local de la “Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Industria Textil”.
Dia 19.- El Sr. Recio demana informació a l’agencia de viatges “Viajes Pirinaicos” de Figueres, per repetir la sortida a Perpinyà i Sant Martí del Canigó que s’havia fet dos anys enrera, per recomanació del Sr. Redondo. L’excursió seria els dies 24 – 25 i 26 de setembre.
Per viatges col•lectius a l’estranger es necessitava : Certificat de bona conducta i no tenir familiars fugitius a França, dispensat per la policia. En aquest certificat es poden incloure tots els participants a l’excursió, una foto carnet i l’afiliació complerta (nom, cognoms, data i lloc de naixement, nom dels pares, residencia i domicili i darrera cada foto el nom de cadascú). El preu dels tràmits és de 35 ptes per persona.
Dia 29.- Van sorgir certs problemes amb el propietari del pis de la Travessera, per unes goteres a la galeria, afer que ja venia de lluny.L’administrador del propietari Sr. Juan Basas, no havia passat el cobrament dels darrers tres rebuts, donant per raó de que l’Entitat no volia pagar l’augment del lloguer.A més a més donava com a data del primer lloguer l’any 1940, quan el local estava llogat des de l’any 1932. (per part del CE Rafel Casanova)
La solució donada pel President Sr. Reig, va ser, que s’arreglessin les goteres i desprès es parlaria
d’un raonable augment del lloguer.
FEBRER
Dia 6.- Són presentats els comptes de l’any anterior al Govern Civil, a 31 de desembre hi havia un efectiu en caixa de 767,75 ptes.
Les entrades per quotes de socis va ser de 25.080 ptes.
Les sortides més importants van ser: Consell General 5.600 ptes, lloguer del local i el piano 1930 ptes i administració 2400 ptes.
Dia 13.- En una nova consulta a “ Viajes Pirineos”, se’ls hi demana la possibilitat de sortir per la frontera de Le Perthus i entrar per Bourg Madam, per part francesa no hi cap problema però per la part espanyola això no pot ser ja que hi hauria de fer una duplicació de tota la documentació i el Govern Civil de Girona això no ho autoritza.
MARÇ
Dia 16.- Es celebra la XVII marxa de Regularitat, Organitzada per CE. Montnegre amb el recorregut següent: Campins – Fogars de Montclús – Font del Profit – Santa Fe – Font del Briançó – Turo de L’Home – Montllovar – Mosqueroles – Sant Guillem – Sant Celoni.
En el mes de març es comunica que s’ha format un equip de Balón – Volea per participar en el IV Campionat de Catalunya de 2ª categoria.
ABRIL
Mes d’abril.- La Secció de Muntanya crea el grup d’espeleologia, i es nomena vocal de la mateixa a Juan Luis Jutglar.
JUNY
Dia 14.- Circular de la FEM, on es notifica , que tots els càrrecs directius de societats i clubs esportius, abans de ser nomenats s’haurà de sol•licitar prèviament els antecedents politico-socials a la “Jefatura Provincial del Movimiento”, i tenir una fitxa neta i sense antecedents.
Dia 30.- Inventari de material d’esquí: 17 parells d’esquís (19 amb Kandahar), 21 cables de Kandahar, 15 parells de bastons.
Material d’espeleologia: 3 trams d’escales de 10 mt i dos bagues llargues per instal•lacions.
Material de muntanya i càmping: 3 Itises de 2 places, 23 tendes de diverses mides, 8 fanals, 5 parells de grampons, 8 piolets, 8 càvecs, 1 destral, 1 rotllo de cinta campament, 45 dorsals triplicats i 31 distintius de controls de cursa.
AGOST
Dia 31.- L’agència de Figueres diu que ja es poden fer passaports col•lectius però l’import en lloc de 35 ptes serà de120 ptes per persona, i si participa alguna dona casada, ha que posar el cognom del marit.
SETEMBRE
Dia 12.- Es demana al Sindicat d’Iniciatives de Vernet indiqui als 30 socis de l’excursió al Canigó, el millor lloc per poder acampar.
Dia 17.- Arriba el passaport col•lectiu per 32 persones del Consolat Francès a Barcelona per l’excursió a realitzar amb motiu d’un peregrinatge a Lourdes, per 4 dies i vàlid per 1 any, el responsable va ser Juan Claverol Ferrero, (xofer de l’agencia de viatges, per necessitat de tenir un passaport segellat a Figueres), entrant i sortint per la frontera de Le Perthus.
Per aconseguir que tota la documentació fos aprovada, tots els components de l’excursió van haver de dir que residien a Girona i que l’excursió
era un peregrinatge a Lourdes i no al Canigó.
Els tràmits fets per “ Viajes Pirineos”, van costar 3.720 ptes.
En aquell moment per cada pesseta et donaven 8,50 francs antics.
Els comptes presentats pel Sr. Reció van ser: entrades 12.470 ptes., sortides 11.254,10 ptes. Les partides més importants de les despeses: l’hotel del xofer 3.050 ptes, despesa dels dinars del xofer 1,350 ptes, autocar 6396 ptes. entre d’altres.
Del 30 de novembre al 15 de desembre, es va fer una exposició foto – reportatge de dita excursió.
Dies 24 al 26.- S’inaugura la font del Refugi Lluís Estasen.
Per raons d’anar a complir el servei militar el vocal d’espeleologia J. Jutglar es substituït per J. Ziegler.
Torna a funcionar la Coral Infantil de la Coral Núria.
OCTUBRE
El mes d’octubre es torna inaugura el Refugi Josep Mª Blanc.
DESEMBRE
Dia 16.- II concert de Nadal a la Sala d’Actes de la “Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Industria Textil” a les 10,30 de la nit, amb l’actuació de la Coral Núria i el Conjunt d’Harmòniques de la UEC.
“La Delegación Regional Catalana de la Federación Española de Montañismo”, comunica que es cobrarà 0,25 ptes. per soci mensualment per la construcció i manteniment dels refugis.
El resum de l’any del grup d’espeleologia és de: 35 sortides oficials, amb 2.236 mt. baixats i recorrent 4.239 mt. de coves.

<– 1953  1955 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept