1949

GENER
A primers d’any es crea la Secció infantil que té com a base els nens de les classes de cant coral, que ja venien fent aquestes funcions.
Es publica el nou reglament de Biblioteca.
El Consell General envia una circular a tots els socis comunicant la possibilitat de llogar un edifici a La Molina en el paratge anomenat “Casa Vella”, per destinar-lo a alberg pels socis, amb una capacitat per a 80 persones.
L’economia de la UEC permet pagar el lloguer, però no per poder-lo adequar i moblar, per a qual cosa es necessiten 200.000 ptes. S’emeten uns bons amortitzables per cobrir aquesta quantitat.
FEBRER
La Secció d’Esquí donarà tots els divendres i dissabtes a les 20,50 a traves de l’emissora EAJ 15 Radio Espanya en Barcelona un informatiu amb els gruixos de neu.
La Secció Musical ha començat un curset d’harmònica i a raó del gran èxit es pensa formar un conjunt.
Es convoca un concurs de banderins pel Campament de Primavera.
MARÇ
Dia 2.- Es va fer una conferència sobre “Excursions a Possets i Perdigueró” a càrrec d’en José Torras.
Dia 9.- El Sr. Redondo proposa fer un concurs de dibuixos humorístics amb temes muntanyencs. La idea és aprovada.
Es constitueix la Secció Infantil.
ABRIL
El Consell General encarrega a la nostra Delegació l’organització del Campament Social de Primavera el proper 22 de maig.
Dia 11.- Es realitza una conferència sobre “Impressions d’una excursió” a càrrec de Jaime Mollá.
MAIG
Dies 12 i 13.- S’organitza “El Campament Social de Primavera”, a Sant Andreu d’Alfar amb un total de 106 tendes, 317 acampadors i 150 visitants, Durant el foc de camp es va fer un breu parlament per demanar als assistents una aportació econòmica en “Pro Cama del Tuberculoso Pobre”.
La Secció Musical vol organitzar un vermut en honor al Mestre Jordá.
Consell General desprès de costoses gestions, ha signat el contracte dels locals que s’estan acabant de construir en el paratge anomenat “Casa Vieja”.
JUNY
Dies 11 i 12.- Es va portar a terme la IV Marxa Nocturna d’Orientació. La casa d’articles d’esports “Alpi” s’oferí per patrocinar-la.
Per primer cop s’utilitza l’orientació per azimuts. Es van classificar el 60% dels equips que van sortir, amb una nombrosa participació femenina. L’equip guanyador va ser el format per José Girbeu, Eulàlia Miquel i Marta Suquer.
Es van inscriure 31 equips, en varen sortir 26 i van classificar 16.
Dies 24 al 26.- Es va inaugurar el refugi “Jaça dels Prats” avui conegut com el “Lluís Estasen”, sota el Pedraforca, construït per la “Federación Española de Montañismo”.
JULIOL
Dia 7.- El Sr. Redondo proposa als vocals de la Secció de Muntanya, fer més campaments de dissabte i diumenge per augmentar el lloguer de tendes, i així poder amortitzar-les.
Es nomena una comissió formada pels Srs. Pámies, Torres i Martínez, que s’encarregarà de l’organització de les activitats que es faran amb motiu del Xé aniversari de l’Entitat.
Dies 24 i 25.- S’inaugura el refugi de la Vall d’Estos.
Aquests mateixos dies la Secció Musical va fer la sortida a Núria, amb un concert en el menjador de l’hotel , hi van assistir 182 socis. En aquest concert es va estrenar l’Himne de la Coral Núria, obra del Mestre Jordá i lletra del cantaire J.Navarro.
AGOST
Dies 13 al 21.- Es fa un dels primers campaments infantils a la Riera de Can Picamena.
SETEMBRE
Dia 6.- La junta acorda comprar dos accions del refugi de La Molina per sufragar les obres.
El Sr. Vila exposa gastar-se el fons de reserva de la Secció Musical en un dinar pels components de la Coral.
S’insisteix als socis per què comprin accions amortitzables de La Molina per poder moblar l’edifici, ja que la demanda és molt baixa.
OCTUBRE
Dia 10.- Es fan diversos pressupostos per col•locar un rentamans al local social.
El Sr. Recio mostra la seva estranyesa de que s’hagin posat a la venda diversos llibres sense comunicar-ho a la Junta. En ser un fet ja consumat es censura el bibliotecari.
La Secció de Muntanya demana permís per poder arranjar els mapes de la biblioteca, cosa que s’aprova i es passen les 7 ptes destinades a tal arranjament.
El Consell General notifica que en pocs dies el propietari de l’edifici de La Molina haurà acabat les obres i farà l’entrega.
La Secció Infantil començarà durant aquest mes, uns cursos de topografia.
Dia 15.- Es fan a saber els guanyadors del Concurs de dibuixos humorístics amb el següent resultat: 1er premi Jaime Mollá, 2on premi A. Canut 3er premi Jaime Mollá.

Pessebre entitat 1949

Arxiu UEC – Albert Pàmies -Pessebre de l’entitat (1949)

NOVEMBRE
Dia 10.- El Sr. Redondo proposa augmentar en 3 ptes la quota d’ingrés dels nous socis, preu de l’anagrama que se’ls hi entregarà. S’aprova.
El Champán Rubricatus patrocina els talonaris de la loteria de Nadal. S’acorda enviar 30 ptes. en agraïment.
S’acorda comprar una brúixola per valor de 225 ptes.
Es fa la sol•licitud al “Jefe Superior de Policia”, del permís per fer la reunió general d’elecció de compromissaris.
Dia 14.- Es fa dita reunió amb l’assistència de 56 socis, el President comunica que a raó del canvi en la Junta Directiva, de conformitat a la reglamentació vigent de la “Delegación Nacional de Deportes”, s’han de nomemar 50 compromissaris entre els socis. El Sr. Garcia, com soci més antic dels assistents demana donar llibertat a la Presidència per fer els nomenaments, els assistents ratifiquen la proposta.
Dia 29.- Es rep la notificació 6002 de la “Federación de Montañismo”, en relació als fets ocorreguts durant el passat estiu al Pedraforca, regió del Bissiberri i Montserrat es va obrir un expedient a diversos muntanyencs, i com a resultat van ser expedientats 3 d’ells a 2 anys sense poder ser de cap entitat excursionista 4 amb caràcter perpetu, entre ells en Joaquin Cabeza Valls de la UEC de Barcelona.
DESEMBRE
Dia 5.- La Secció de Muntanya proposa fer una exposició de totes les activitats fetes durant el Xé aniversari de l’Entitat.
Dia 19.- Es convoca una reunió de compromissaris per escollir la nova junta.
Dia 24.- La Secció Musical va fer la Missa del Gall al Sagrat Cor del Tibidabo, i la Secció d’Arxiu la feia a Sant Esteve de Vilanova de la Roca i anunciava que en la sortida es faria una vetlla de Nadal.
Dia 25.- Inauguració del VI concurs de Pessebres, amb música de flabiol a càrrec de J. Alemany i els més petits faran suar el tió.
El saldo en caixa el dia 31 era de 32,95 ptes.

 

<– 1948  1950 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept