1948

GENER
Dia 1.- Entren oficialment en funcionament les delegacions de Figueres i Cornellà.
Dia 15.- El Sr. Parramón sol•licita una subvenció per la Secció d’Escalada i s’acorda aportar 25 ptes.
Es concedeix l’autorització a la Biblioteca per apujar el préstec de llibres en 0,50 ptes.
FEBRER
Dia 20.- Es sol•licita a la “Dirección General de la Policia”, el permís corresponent per poder fer una reunió general per a poder triar els compromissaris.
La reunió es celebra el dia 24 amb l’assistència de 67 socis.
Segons les noves normes de la “Delegación General del Deporte”, la representació dels socis, serà en forma de compromissaris, el president diu als assistents que tenen 10 minuts per presentar una terna cada soci, passat aquest temps no es presenta cap llista, cosa que lamenta el President, que no es faci servir aquesta nova norma per part dels socis, El Sr. Antonio Pujol pren la paraula i demana donar la confiança al President perquè anomeni als compromissaris.
Es nomenen 50 compromissaris més el Sr. Sanmarti, com expresident.
Dintre d’aquestes noves normes s’havia de fer una terna de candidats, cada un avalat per 5 compromissaris, per que la “Federación Española de Montañismo”, triés el nou President del Consell General.
El Sr. Redondo és inclòs en aquesta llista, però envia una carta amb data 14 d’abril, renunciant a ser candidat perquè ningú li ha preguntat si ho volia ser.

Estany Malniu 1948

Autor : Jaume Mollà –
Estany de Maniu. Travessa per la Cerdanya i el berguedà (1948)

MARÇ
Dies 24 al 28.- Els socis Jaume Mollá i Josep Clanchet van fer una travessa per la Cerdanya i Bergadà, el primer dia de Puigcerdà a Malniu, segon dia Malniu- Maranges – Bellver – Ridulaina (peu del Cadí) tercer dia Ridulaina – Coll de Tancalaporta – Cim de Comabona – Gòsol, quart dia Gòsol – Aspà – Saldes, cinquè dia Saldes – Massanés – Guardiola, amb un horari acumulat d’unes 30 hores.
ABRIL
Dia 4.- El Sr. Vila informa que la Secció Musical té projectat fer un canvi d’impressions el mes de setembre amb tots els components de la secció
Dia 14.- És convocada la primera reunió de com
promissaris, amb el pertinent permís policial. Sempre basant-se en els articles 61 i 62 (modificats) de la nova llei de l’esport.
Dia 23.- Es celebra un recital de cançons de “LIED” a càrrec de la senyoreta Antònia Terrassa, acompanyada al piano per la Srta. Elena Pons amb motiu de la diada de Sant Jordi. S’obsequia totes les senyores amb la tradicional rosa.
MAIG
Dia 21.- El President de la UEC de Gràcia escriu una carta molt dura al Sr. Peris Xancó President del Consell General, fent notar la poca col•laboració entre les delegacions.
Aquest mateix dia es convoca l’Assemblea de compromissaris per escollir el President de Consell General, que es podria fer entre 13 al 20 de juny.
Dies 15 – 16 i 17.- Es va fer el Campament General de Primavera al Pla Traver
JUNY
Dia 6.- S’encarrega als Srs. Recio i Martínez la representació de la UEC de Gràcia davant el Consell General.
S’acorda reparar tot el material d’acampada segons les suggeriments de la Secció de Muntanya.
En l’assemblea de compromissaris del Consell General per escollir President va sortir designat el Sr. Jaime Peris Xancó i Vicepresident Eugenio Miró Vergé.
JULIOL
Dia 1.- Es crea la Secció de Kaiaks, es regirà amb els mateixos criteris que les altres seccions. És la única notícia referent a aquesta Secció.
AGOST
Dia 23.- El Sr. Recio exposa que en el Campament de Vacances de la UEC de Barcelona va notar certes anomalies de caràcter econòmic, es traslladen les queixes al Consell General.
NOVEMBRE
Dia 10.- Es crea una comissió per organitzar els actes del Xé aniversari.
DESEMBRE
Dia 3.- S’aprova enviar una participació de loteria,d’una pta. a tots els socis que estiguessin mobilitzats a files.
S’acorda gastar 400 ptes en la compra de dos trofeus com premi a la màxima actuació muntanyenca de la temporada i es fa el reglament
per poder-los otorgar.

S’encarrega a la Secció d’Arxiu de muntar el Pessebre de l’ Entitat.
El balanç de material a final d’any és : 12 tendes de doble sostre, de varies capacitats, 4 sense doble sostre, 3 fanals de petroli, 1 petromax, 4 piolets, 3 parells de grampons, 2 parells de patins de glaç, un altímetre i una brúixola, entre altres estris.
La Secció d’Esquí de C.G. sortejarà un parell d’esquís 7 fustes, de primera qualitat, complerts amb fixacions “Kandabar”, últim model “Slalom”.
Les diferències entre las Seccions Musical i Arxiu – Fotografia va fer que s’organitzessin dos misses del Gall, la Coral la va fer al Sagrat Cor del Tibidabo i l’Arxiu a Sant Esteve de Vilanova de la Roca, organitzant un autocar per tornar a les 4 de la matinada.

 

<– 1947  1949 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept