1947

GENER
Les targetes de federat per aquest any, es poden retirar la secretaria.Les de categoria A, per un import de 40 ptes. i la categoria B de 61 ptes.
La festa de reis es va celebrar amb una vetllada familiar a càrrec del consoci Sr. Reyné, que va deleitar els assistents, amb un escollit repertori de jocs de mans.
El dia 31, es fa un inventari de material de la Secció de Muntanya. Veure llistat apart.
FEBRER
Dia 6.- S’aprova un pressupost de 220 ptes per arreglar la multicopista.
S’informa de la dimissió d’Anselmo Bort com a President de Muntanya i secretari de Consell General, el substitueix Moya en el primer càrrec i Pedret el segon.
S’anomena una comissió formada per Pámies, Pedret i un representant de la Secció Musical, per organitzar un homenatge al Mestre Morera, en la primavera o tardor pròximes.
S’acorda que en els comptes bancaris tinguin firma el President, el Secretari i el Tresorer, essent necessàries les tres firmes més el segell de l’Entitat. Aquest apartat no constava en el reglament intern.
Alberto Pámies és designat com representant de l’Entitat, en la “Comisión del Abat Oliva” que es cuida d’organitzar els diferents actes a celebrar amb motiu de l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat que es farà el proper mes de març.
Les seccions d’Arxiu, Biblioteca i Fotografia queden fusionades en una sola.
MARÇ
Dia 28.- Els escaladors fan una ofrena a la Mare de Déu de Montserrat. El programa està tot fet en català.
ABRIL
Dia 10.- S’aproven les gestions fetes pel Sr. Vila per poder fer els assajos de l’Esbart a la societat “La Orquidea” tots els divendres
MAIG
Dia 6.- Es nomenen els Srs. Miguel Parramón i Jorge Carenys, com a delegats a la Secció d’Escalada de la UEC – Consell General.
S’acorda acceptar la sol•licitud de col•laboració de la Secció Musical, en un festival “pro-cama del tuberculoso pobre” que tindrà lloc la Sala Mozart el dia 29.
Dia 29.- S’aprova el nou reglament del lloguer de material de la Secció de Muntanya.
Dies 14 i 15.- Es fa la “II Acampada Graciense” a Can Margens (Llerona), amb un total de 95 tendes i 285 acampadors.
JUNY
Dia 12.- Dimiteix com President de la Secció de Muntanya el Sr. Jaime Moya per un excés de feina, el substitueix interinament el Sr. Eduardo Recio.
JULIOL
Dies 1 al 12.- Els socis Josep Fuster i Jaume Mollá van fer una de les primeres sortides als Pirineus (Pallars).
Van acampar al llac de Sant Maurici i a raó del mal temps les excursions van ser totes elles molt properes al lloc d’acampada.
Dia 3.- Es dóna lectura al projecte d’Estatuts de la Secció d’Escalada de la UEC -Consell General que s’han d’aprovar el proper dia 13.
S’aprova la nova junta de la Secció de Muntanya.
Dia 15.- El Consell General va aprovar el reglament de la Secció d’Escalada de la UEC. Aquesta secció és el resultat de la fusió dels grups d’escalada de les delegacions de Sants, Gràcia i Barcelona, i va ser l’embrió de la futura SAME.
SETEMBRE
Dia 11.- Es concedeix un donatiu de 50 ptes a la
nova Secció d’Escalada.
Dies 27 i 28.- Com a inauguració de la temporada es va organitzar un campament social a Sant Cristòfol de Monteugues (Figaró).
OCTUBRE
Dia 2.- S’aprova la nova junta de la Secció Musical, també es pren l’acord que el director de l’Esbart no pagui la quota de soci.
Dia 15.- Es fa una conferència a càrrec del Sr. Eduardo Ferrer, sobre el tema “Primeres cures a muntanya”
NOVEMBRE
Dia 6.- El Sr. Vila informa sobre la possibilitat de fer la Missa del Gall al Monestir de Pedralbes o com últim recurs al Sagrat Cor del Tibidabo.
El Sr. Pámies dóna el seu arxiu d’esglésies a l’Entitat.
Dia 30.- Es celebra la Festa de l’Esquiador en el ¨”Salón Rosa”
DESEMBRE
Dia 4.- S’acorda pintar la Sala d’Actes.
La Secció d’ Arxiu-Fotografia anuncia una exposició de fotografies socials, per el mes de març sobre el tema únic “ Les Guilleries”.
El Sr. Recio comunica la compra de dues tendes.
Definitivament la Missa del Gall es farà al Tibidabo.
Dia 31.- A finals d’any es disposava de 17 tendes de diverses mides.

Primer document secció escalada (1947)

Primer document de la secció d’escalada (1947)

 

<– 1946  1948 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept