1946

GENER
Des de l’1 de gener el Sr. Redondo és el President, però no està ratificat.
Dia 10.- Presideix la reunió en Ramón Colomer. La Secció de Muntanya, comunica la dimissió del Sr, Recio com vocal de càmping i s’accepten els nomenaments de Fábregas per substituir-lo i de Parramón com vocal adjunt.
Es comunica que Consell General té el projecte de construir o adquirir un refugi a La Molina.
FEBRER
Dia 3.- Es va fer el repartiment de premis del III concurs de pessebres.
Dia 14.- Presideix la reunió en Anselmo Bort. S’acorda que el pagament de la multicopista “Triunfo” es faci efectiu en base a 500 ptes. procedents de la Secció Musical i 200 ptes. del Consell Directiu.
MARÇ
Dia 7.- Presideix la reunió en Manuel García. S’acorda canviar de dia l’audició de sardanes, del 19 de març a un dia del mes d’abril per no haver trobat cap cobla disponible.
Dia 21.- Presideix la reunió en Manuel García. S’accepta l’encàrrec d’organitzar la X Marxa Excursionista de Regularitat per delegació del Consell General.
S’aproven les quotes per nous socis a partir del 1 d’abril que seran de 4 ptes. pels homes i de 3 ptes les dones.
S’acorda inaugurar el 23 d’abril l’exposició fotogràfica sobre “La Masia Catalana”.
ABRIL
Dia 29.- Els preus del lloguer de tendes, serà per tendes de 2 places el primer dia 4 ptes., el segon dia igual, el 3er 50%, per les de 3 a 7 places el primer dia 5 ptes., el segon dia igual, el 3er dia el 50%.
MAIG
Dia 7.- Presideix la reunió Anselmo Bort. Es passen els estats de comptes de la temporada d’esquí amb un benefici de 238 ptes, i de l’audició de sardanes de 78,55 ptes.
Dia 26.- Es celebra la X Marxa de Regularitat amb el recorregut de Sant Celoni – Olzinelles – Vallgorguina – Santuari del Corredor – Canyamás i Mataró.
JUNY
Els dies 1 i 2 es va realitzar la “Acampada Graciense de Primavera” a Can Salas (Matadepera). Amb un total de 80 tendes i 234 acampadors.
Dia 13.- Es realitza un “Festival Artístico” al teatre del “Circulo Católico de Gracia” en el que varen actuar: La Capilla Musical de Nuestra Señora de Nuria direccion Pere Jordá – Danzas Regionales por el Esbart de la Sección, dirigido por José Ruíz Perucho y colaborando el folklorista Juan Rigall Casajuana – Cobla Popular con la colaboración del esbart i la masa coral –Cuarteto vocal Orpheus.
Dia 25.- Es proposa la data del 14 de juliol per la 2ª Carrera de Regularitat Nocturna.
Dia 27.- Presideix la reunió Anselmo Bort. S’acorda fer una excursió a Santa Cristina i Tossa en autocar sempre que el pressupost no passi de les 35 ptes per persona.
Hi han certes discrepàncies en la Secció Musical, entre el President de la mateixa Sr Hervas i el soci de la mateixa secció Sr. Berenguer Bas. En vista de no solucionar les discrepancies es convoca una assemblea dels components de la mateixa.

Campament a Moià 1946

Autor : Delgado – Campament a Moià (1946)

AGOST
Dia 1.- Presideix la reunió Manuel García. Es dóna a conèixer que no es va fer l’ excursió a Tossa per passar de les 35 ptes el preu de l’autocar.
Es fa la lectura d’un comunicat del Consell General, sobre una circular de la F.E.M. que comunica, que tots els socis que estiguin a files, poden demanar entrar en les unitats especials de muntanya i s’acorda posar-ho en coneixement dels socis que estiguin complint el servei militar.
El Sr. Redondo comunica que degut a la falta de temps no fou possible organitzar la cursa Nocturna, es mirarà de celebrar-la el proper mes de setembre.
Durant el mes d’agost es varen portar a terme les següents activitats: del 3 al 14 travessa de Isona a Puigcerdà, vocals Fábregas i Parramón.
Del 3 al 15, travessa de Cabdella a Benasc, vocals Pámies i Vilaplana
Del 15 al 30, excursió als Pics d’Europa, entravessant els massissos Occidental i Central, des de Covadonga a Espinama fent les següents ascensions: El Cerrero – Peña Vieja – Peña Santa de Enol – El Llambrión – Torre Blanca i el Naranjo de Bulnes, vocals Pedret i Martinez.
SETEMBRE
Dia 17.- Presideix la reunió Ramón Colomer. S’autoritza a la Secció d’Arxiu a construir un armari – fitxer amb un pressupost de 600 ptes.
Dimiteix en ple la Junta de la Secció d’Escalada, per no haver trobat prou recolzament en la Junta Directiva, s’acorda buscar nous responsables per la Secció, si no es troben, serà absorbida per la Secció de Muntanya.
OCTUBRE
Dia 3.- El dia 17 el nou president de Consell nomena a Ramón Redondo Sarda com a nou President de la UEC de Gràcia. (oficialment Vicepresident 2º o President – Delegat).
Dies 12 i 13.- Campament de Tardor a “Areny del Molí” (Olesa de Montserrat), amb 71 tendes, 218 acampadors i 1450 visitants.
Dia 22.- Presideix la reunió Francisco X. Sanmarti. Durant els últims mesos les reunions de la Junta van estar presidides per diferents membres de la mateixa segons consta en el llibre d’actes oficial, però en el llibre no oficial consta que van estar presidides per el Sr. Redondo, candidat oficial a la Presidència. Es comunica el nomenament per part de la “Federación Española de Montañismo” de Jaime Peris Xancó com a President de Consell General de la UEC i la presa de possessió dels seus càrrecs de la nova Junta el 29 d’octubre.- Es fa el traspàs de la caixa pel canvi de tresorer, en aquell moment té un saldo favorable de 908,10 ptes.
S’aprova un pressupost de 100 ptes. per adobar la maquina d’escriure.
El Sr Vila informa del lloguer de la sala de la Cooperativa de Teixidors a Ma per assajar l’Esbart un cop per setmana per un import de 40 ptes.
S’autoritza la Secció de Muntanya, per posar cantons nous als esquis amb un pressupost de 800 ptes.
S’acorda que els Srs Bort i Sorribes acompanyin al Sr Redondo com a representants en el Consell General. Es pren l’acord de retenir la subvenció de la Secció de Fotografia, per la manca d’activitat de la mateixa i buscar elements que se’n puguin fer càrrec.
NOVEMBRE
Dia 28.- La Junta decideix jugar 25 ptes. en el nº 09376 de la loteria de Nadal.
Es nomenen Moya i Nicolás com a representants de l’Entitat en la Secció d’Esquí de la UEC – Consell.
S’aprova el reglament per l’ús del material del laboratori fotogràfic.
S’aprova la proposta de la Secció Musical de realitzar la Missa del Gall al Monestir de Pedralbes.
En Redondo informa de l’acord del Consell General d’augmentar la quota que es paga, que passarà de 0,15 a 0,75 ptes. per soci mensualment.
Es reorganitza la Secció Musical amb el canvi de President de la mateixa que passa a ser José Vila.
DESEMBRE
Dia 15.- Es fa la “Fiesta del Esquiador” al Saló Atlanta (Gratacels Urquinaona).
El IV concurs de Pessebres queda obert a tots els fills de socis.

 

<– 1945  1947 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept