1945

GENER
Es comunica a tots els socis, que a partir del 1 de gener totes les associades, per poder ser sòcies d’una entitat, han d’acreditar que han fet el “Servicio Social de la Mujer” o que estan lliures de realitzar-lo.
També a partir d’aquesta data s’instaura el “Cupón Deportivo” creat per la “Delegación Nacional de Deportes”, tots els socis el tenen de portar enganxat al seu carnet, el preu es de 0,10 cts.
La Secció d’Esquí de Consell General, s’anomenarà a partir d’ara “Comité central de la nieve”.
Dia 11.- S’acorda pagar el lloguer del piano, l’import del mateix és de 20 ptes. mensuals.
FEBRER
Dia 2.- Ja que la secretaria de la Secció de Muntanya està ocupada pel material de neu, s’acorda acoblar aquesta amb la del grup infantil i també les de Fotografia i Arxiu en aquesta última.
Es posa en discussió les noves bases de la Secció de Fotografia que s’aproven, i es nomena nova junta de la secció.
És aprovat el nou reglament del lloguer del material de neu.
Consell General posa en marxa el “1er Salón General de Fotografia de la U.E.C.” que es delega la seva organització a la Delegació de Gràcia, per l’experiència en organitzar concursos. El concurs es farà la segona quinzena del mes de maig.
Es comunica la combinació de transports del Montseny Oriental que són:
De Sant Celoni surt tots els dies un camió a les 5,30 del matí, fins a 4 km. abans d’arribar a Santa Fe.
El cotxe de línea els dimecres a les 5,30 del matí i las 3 de la tarda fins a Santa Fe i els diumenges a l’arribada del primer tren de Barcelona M.Z.A.
De Santa Fe: tots els dies al voltant de les 7 del matí a 4 km. de Santa Fe surt un camió, que enllaça amb el tren de les 8,45 direcció a Barcelona, totes les tardes a les 5 surt de Santa fe, un camió que enllaça amb el tren de les 7 de la tarda.
MARÇ
Dia 1.- S’aprova la nova Junta de la Secció de Fotografia.
Dia 27.- Es compra una corda d’escalada.
Es nomena nova Junta de la Secció Capilla
ABRIL
Dia 4.- S’organitza un festival de primavera en el “Circulo Católico de Gracia”, es van projectar les pel•lícules “Oro en la montaña” i “Tu seras mi marido” i l’actuació de “La Capilla musical NUESTRA SEÑORA DE NURIA” que va interpretar 5 cançons.
Dia 17.- S’informa de la visita de cortesia que varen fer els Srs. Sanmartí i García al “Orfeón Graciense de Educación y Descanso”.
S’acorda fer obligatòria l’assegurança d’escalada per tots els components d’aquest grup de la nostra entitat i fer-lo efectiu de la següent manera: una quarta part el Consell Directiu, un altra quarta part del lloguer de material d’escalada i l’altre meitat l’interessat.
A partir d’aquest moment la Secció Capilla va passar a ser la Secció Musical
S’anomenen les noves juntes de les seccions de Muntanya i Musical.
El President de la Secció de Muntanya dóna per dimitit el vocal de Propaganda que ocupava en Joaquin Giner, per falta d’assistència a les reunions i per no haver liquidat el que té pendent amb la secció, que puja a 84,55 ptes. S’acorda fer unes gestions amb l’interessat, abans de prendre una determinació.
S’ha de continuar renovant el permís d’assaig per la coral. S’aplica l’ordre ministerial de l’1 de gener que diu que tota entitat excursionista a de donar de baixa totes les sòcies que no hagin fet el Servei Social.

Campament Sant Quirze de Gallicans 1945

Autor : Delgado – Campament Sant Quirze de Gallicans (1945)

MAIG
Dia 11.- Es llegeix una carta del “Orfeón Graciense de E. y D.” en la que es comunica que passaran a recollir el material que pertanyia a l’Orfeó Gracienc que estava en custòdia en la nostre Entitat i es decideix entregar-lo
Aquesta es composava de 2 cadires, un lot de llibres de la Biblioteca infantil, una taula de ping – pong, tres cavallets, 11 somiers, un cubell i estris de cuina que pertanyien a la colònia infantil de vacances, i que per falta d’espai en el local estava guardat a casa del consoci Antonio Pujol al carrer de la Perla 29 baixos.
S’acorda destinar 300 ptes a la compra de material d’escalada.
El president fa el suggeriment de celebrar el proper estiu una marxa nocturna i s’acorda oferir l’organització de la mateixa a Antonio Pujol i Ramón Redondo.
JUNY
Dia 19.- El Sr. Bort informa que el soci Joaquin Giner està de maniobres amb la seva unitat militar i no s’han pogut fer les gestions encomanades.
Els dies 28 – 29 i 30 de juny es fa el campament social a la Riera de Picamena (Aiguafreda).
Dia 30.- Es fa una altra entrega al “Orfeón Graciense de E. y D.” que consta d’una “cyclostile nº 6 Gestetner´s” i un harmònium que pertanyien a l’ Orfeó Gracienc.
Dia 30.- Es va portar a terme la 1ª CARRERA SOCIAL NOCTURNA de ORIENTACIÓN Y REGULARDAD, que degut al temporal es va haver de suspendre quan els corredors havien passat el primer control, i es va repetir els dies 28 i 29 de juliol a petició dels participants . Els organitzadors varen ser A.Pujol i R. Redondo.
L’itinerari va ser; Sortida Gavà – 1er control Can Pardal – 2on control La Clota – 3er control Can Gras – Arribada Garraf.
Els 3 equips primers classificats varen ser: 1er Bort – Viudas – 2on Pedret – Ráfols – 3er Moya – Fábregas.
JULIOL
Dia 9.- S’informa dels acords del Consell General que van ser: la quota d’ara endavant serà de 0.15 ptes per soci mensualment s’elimina la quota de 1,50 ptes. dels socis de la Secció de neu, i es compensa a base de contribuir les diferents delegacions amb la quota d’1 pta per soci anualment. Els que sol•licitin la targeta de federat abonaran 5 ptes.
El President del Consell General presenta la seva dimissió.
La Secció de Muntanya, comunica que ha comprat una corda d’escalada i ha encarregat uns grampons. També es notifica la dimissió de Ramón Pujol i es proposa per substituir-lo a Pedret i de vocal d’acampada, a Oscar Ferrer. S’aproven aquest canvis.
S’acorda proposar per president del Consell General a Padrós, Moya i Arbós.
Es programa un campament de vacances al Llac de Sant Maurici del 16 al 26 d’agost, vocal J. Moya.
Per raons de poder tramitar el salconduit la data màxima d’inscripció serà el 10 de juliol.
AGOST
Dia 21.- S’accepta Vicente Martínez com a nou vocal de la Biblioteca. També s’aprova fer una audició de sardanes a la Plaça Rius i Taulet, el 12 d’octubre en honor a les bibliotecàries.
El Sr. Pahissa presenta la dimissió del seu càrrec per motius de salut, que s’accepta.
El Sr. Sanmarti presenta la seva dimissió com a president de l’Entitat.
El mes d’agost també es va fer del 3 al 12, un campament a Santa Maria de Corcó, vocals Bort i Sorribes.
Del 13 al 27, campament als Pics d’Europa, vocal Oscar Ferrer
Dia 30.- En reunió de la Secció de Muntanya s’estudia la possibilitat de no llogar les tendes per acampades de platja, perquè tornen molt deteriorades, s’acorda revisar-les totes durant el Campament de Tardor i les que estiguin en pitjor estat deixar-les per l’us de platja.
Es compren 10 metres de tela a 13,50 ptes el metre per fer bosses per les tendes.
SETEMBRE
Del 1 al 9, sortida a Mallorca, visitant les coves d’Artá i Manacor, Badia de Sóller, Inca, Andraix. Sant Salvador i Palma, combinat amb bicicleta, vocals Mas i Candell.
Del 11 al 26 campament i excursions a la Serra de Prades, vocal J. Torres.
Dia 18. – Es nomena vocal de l’Esbart a José Vila.
La Secció de Muntanya dóna compte de la compra de dos tendes amb un pressupost de 500 ptes.
Es presenta l’estat de comptes de les dues últimes audicions de sardanes amb un dèficit de 108,65 ptes.
Les seccions presenten els seus candidats a la Presidència de l’Entitat, que serà escollit en la propera reunió.
Dia 26.- Es nomena la comissió per revisar les tendes que estarà formada per: E. Recio, A. Bort, L. Nicolas, O. Ferrer i J. Fábregas.
Dies 29 i 30.- Campament General de Tardor a “Can Sabater” (Sant Quirze de Gallicants). Amb una assistència de 91 tendes i 281 acampadors.
OCTUBRE
Dia 9.- S’aprova un projecte de regularització econòmica de l’Entitat.
Es demana a la Secció Musical presenti un pressupost per comprar una “Ciclostyle Iberia”.
S’acorda constituir la biblioteca en Secció, i nomenar a Vicente Martínez com a President de la mateixa.
S’acorda transformar la subsecció d’escalada en Secció, amb caràcter provisional.
És compra una tenda de dos places i una altre de 3, que queden a disposició dels socis.
Dia 12.- Es realitza l’audició de sardanes amb motiu del dia de la “ Raza”, a la Plaça Rius i Taulet a les 5 de la tarda.
NOVEMBRE
Dia 13.- S’aprova el reglament interior i de préstec de llibres de la Biblioteca.
S’aprova un pressupost de la Secció de Muntanya per la compra de tela per la confecció de tres tendes de campanya, la tela val 320 ptes., la confecció 250 ptes., per cada tenda, el total és de 1710 ptes.
La Secció Musical anuncia el projecte d’efectuar una excursió a Núria la propera primavera. El programa constaria en cantar una Missa, un concert de cançons muntanyenques i l’actuació de l’Esbart.
S’aprova el pressupost de 900 ptes. per la compra de la “Ciclostyle Iberia”, i un altre de 600 ptes per la compra d’unes cortines per la Sala d’Actes.
La Secció d’escalada compra 3 cordes per 798 ptes.
El pressupost per comprar roba per l’Esbart és de 600 ptes.
El President comunica que no presidirà cap reunió més, fins que no es solucioni el problema de la presidència.
En reunió efectuada el 14 de novembre, es presenta la proposta de Ramón Redondo per la presidència. S’inicien els tràmits pertinents.
DESEMBRE
Dia 11.- S’acorda comprar una màquina multicopista “Triunfo”, amb un pressupost de 700 ptes.
S’acorda acceptar l’oferiment de la sala del Bar Monumental del carrer Major, perquè pugui assajar l’Esbart.
El saldo en caixa a 31 de desembre era de 673,10 ptes.

Esbart Núria al Palau de la Música 1945

UEC Gràcia – Esbart Núria al Palau de la Música (1945)

 

<– 1944  1946 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept