1944

GENER
El lloguer del local per aquest any serà de 105 ptes. al mes.
Dia 15.- La Secció de Muntanya, es reuneix desprès de 7 mesos de no fer-ho i nomena nova junta.L’estat de comptes anuncia beneficis 263,90 ptes.procedents dels banys i 337 ptes del lloguer de material.
Pel grup d’escalada es compra un piolet, 41 metres de corda, 9 mosquetons, 2 martells i 12 pitons per valor de 831,30 ptes.
Dia 18.- S’aprova la proposta de la Secció de Muntanya de celebrar una cursa d’esquí de mig fons per a principiants de l’Entitat i d’altres delegacions.
S’accepta la proposta de la coral de anomenar ajudant del Mestre Director al soci Manuel Cabero.
FEBRER
Dia 17.- La delegació de Barcelona es mostra en desacord amb l’organització de la carrera d’esquí per debutants, la qüestió és portada al Consell General. La carrera s’acaba realitzant el dia 20 d’aquest mes.
El Consell General creu convenient que el campament permanent d’estiu en el Llac de Sant Maurici l’organitzin conjuntament totes les delegacions, i es sol•liciti una subvenció a la Federació.
MARÇ
Dia 14.- S’imposa la quota trimestral de 1 pta. per la targeta de federat de la “Federación”, els que tinguin la targeta de la Secció d’Esquí no se’ls hi cobrarà aquesta quota.
Es pren l’acord d’obrir un compte corrent en la Caixa de Pensions, (la primera).
S’autoritza a la Secció Biblioteca per sol•licitar donatius de 5 ptes. pro – biblioteca.
S’acorda efectuar les gestions oportunes davant les autoritats eclesiàstiques per realitzar una missa en l’ermita de Sant Segimon o en el Santuari de l’Erola, en memòria dels dos excursionistes morts en el Matagalls el passat dia 5.

Campament Can Margens 1944

Autora : Núria Reyne – Campament Can Margens (9 i 10/04/1944)

ABRIL
Dia 4.- S’entrega com donatiu, 250 ptes a la Biblioteca per la compra de fusta per la construcció d’uns prestatges.
MAIG
Dia 23.- S’encarrega a Pámies, Arbós i García de presentar un pressupost per comprar cadires, pintar la secretaria i la galeria del local social.
Degut a l’impossibilitat de celebrar els funerals en Sant Segimon per estar totalment destruïda, es faran les gestions per portar-los a terme a L’Erola, El Brull o Viladrau.
Es nomenen una ponència composada per dos representants de les Seccions de Muntanya, Fotografia i Arxiu, per fer una monografia de la Vall de Sau que desapareixerà amb la construcció de l’embassament projectat.
S’aprova la proposta de la Secció de Muntanya per fer un campament de primavera per Sant Joan al Pla de Marinyol, (Ripollès) del que es conserva un banderí fet en català.
Es comunica la dimissió del vocal d’escalada Sr. Giner, i s’estableix un premi anual d’una medalla pel millor escalador de la temporada de l’Entitat.
JUNY
Dia 15.- Les seccions d’Arxiu i Fotografia organitzen el “ V Salón de fotografia documental”, amb el tema únic “ La Masia Catalana”.
El soci Sr. Pujol ofereix tot el material que era propietat de la AE Perla, quedant en dipòsit, i podent-lo llogar sense perjudici de que es malmeti.
Es proposa la compra d’una ampliadora pel laboratori fotogràfic, pendent de pressupost.
AGOST
Dia 1.- S’acorda que la quantitat màxima de diners que les seccions podran tenir en caixa : 100 ptes la Secció de Muntanya i 50 ptes la resta de seccions.
El Campament de primavera va tenir un dèficit de 96 ptes.
Es fa una relació de socis voluntaris per fer salvaments en cas d’accidents.
Es compra l’ampliadora pel laboratori amb l’aportació d’un donatiu de 1150 ptes.
El campament del Llac de Sant Maurici es realitza del 12 al 20 d’agost.
SETEMBRE
Dia 1.- S’aproven els preus de lloguer del material d’escalada: cordes 1pta., piolets 1 pta., mosquetons 0,25 ptes., martells 0,50 ptes. i les clavilles 0,10 ptes per dia. No es podrà llogar a menors de 18 anys.
Dia 21.- S’encarrega als socis Moya i Bort perque presentin un pressupost per la compra de 10 parells d’esquís.
OCTUBRE
Dia 8.- Sortida anual de veterans a Campelles – Bosc del Coma Armada i Coll Pan, vocals Pámies i Pahissa.
Dia 13.- Es celebrarà la inauguració del final de les obres de la Biblioteca.
S’acorda comprar una corda per la secció d’escalada.
Dia 18.- S’acorda incorporar a la Junta, la Ponència de la Monografia de la Vall de Sau.
Es compren els 10 parells d’esquí per import de 2710 ptes.
Es convoca a tots els membres de la Secció de Fotografia per la seva reorganització.
NOVEMBRE
Dia 1.- Es fa una castanyada popular al local social.
Dia 15.- Queda constituït el grup de salvament format per:
Escalada: H. Guerrero – Esteve – Bordel
Esports de neu: Moya – Nicolás – Colomer – Bort
Muntanya: A. Pujol – Redondo
Dia 23.- S’acorda que la Missa del Gall, es porti a terme com acte únic i oficial organitzat per l’Entitat.
Dia 26.- Es fa una de les primeres sortides amb autocar a Montserrat al preu de 31 ptes. Vocal Moya.
El Mestre Jordá té una assignació de 100 ptes al mes.
DESEMBRE
Dia 10.- Es fa una sortida combinada amb tren i bicicleta a Picamoixons – l’Espluga de Francolí i Poblet, amb un pressupost de 14 ptes. Vocal Moya.
Dia 14.- S’acorda la constitució d’una comissió encarregada d’organitzar ballades de sardanes integrada per els Sres Vila, Reyne i Escandell.
El saldo a 31 de desembre era de 293.55 ptes.

 

<– 1943  1945 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept