1943

GENER
Dia 6.- S’organitza una festa infantil de Reis.
Dia 12.- S’expulsa al soci José Rovira Cartró per la subtracció d’unes targetes de racionament de tabac, destinades als actes que es portaven a terme en l’Entitat.
S’aprova l’estat de comptes de 1942, quedant 507,30 pts en caixa.
La Secció de Fotografia demana un pressupost per la compra d’una ampliadora.
FEBRER
Dia 3.- Es nomena al Sr. García per assistir al sorteig de l’ordre de participació, en el concurs d’harmòniques que organitza el CE “Los Azules” (Els Blaus)
S’implanta la “Tarjeta de la Federación Española
de Montañismo”, el preu de la mateixa és de 4 ptes. La Junta acorda subvencionar en 2 pts a tots els socis i nous socis fins el 1 de maig.
Acaba la funció de director interí de la secció musical portada a terme pel Mestre Marimón.
El Refugi de La Molina ja té 36 lliteres.
Dia 24.- S’informa que el dia 22 es produïr un robatori en la secretaria, on es van trobar a faltar, documentació de l’Entitat, un llibre i dos cortines. Desprès de fer unes indagacions es va comprovar que l’autor del robatori va ser l’antic soci José Rovira Cartró expulsat el 12 de gener, pel que es procedeix a posar una denúncia.
El soci Sr. Valls fa el donatiu d’un parell d’esquís infantils i es compren 5 parells més per llogar.
S’autoritza la Biblioteca per realitzar la compra de 4 volums de la col•lecció “Bernat Metge”. Queda aprovat el reglament interior de la Secció “Capilla”.
S’acorda fer projeccions tots els divendres.
Hi ha desavinences entre les Seccions de Fotografia i la d’Arxiu, sobre l’organització de concursos i l’ús del laboratori.
MARÇ
Dia 16.- Es posa en coneixement a la Junta de la detenció de José Rovira Cartró, i que la denuncia segueix el seu curs.
S’aprova la nova “Comisión técnica de la Sección de Montaña”.
La secció de muntanya informa de l’itinerari i els treballs realitzats per a la celebració de la VII carrera excursionista de regularitat i disposa oferir una copa a la millor fotografia de dita carrera.
Queda aprovat el nou reglament de lloguer de material de la Secció de Muntanya.
Dia 31.- Es demana la renovació del permís perquè la coral pugui assajar, que és contestat afirmativament el 8 d’abril.
ABRIL
Dia 7.- S’aprova la proposta del Sr. Garcia de subvencionar amb una quantitat entre 15 a 20 ptes, una excursió al mes pels alumnes infantils menors de 10 anys de les classes de solfeig.
S’acorda subvencionar amb 25 ptes. mensuals al Mestre Jordá.
S’ofereix a l’entitat un càrrec de vocal en el “Consejo de Investigaciones Científicas del Instituto de Estudios Pirenaicos” i s’acorda en col•laborar en la mesura que l’Entitat pugui.
Dia 14.- Els nous preus del lloguer de tendes seran: preu diari d’una tenda, tres pessetes, més de dos dies el 50% de descompte i les tendes grans tindran un augment de 1 pta. per dia.
S’acorda comprar un vidre per reparar el fanal “Petromax”.

Can Guanta 1943

Autor : Jesus Costa – Can Guanta (11/07/1943 )

MAIG
Dia 2.- S’organitza la VII Carrera d’Excursionista de Regularitat, ( 1ª Competició Regional oficial), la primera que es feia després de la guerra. El recorregut va ser: Aiguafreda – L’Avenço – Can Puig Agut – Tagamanent – Pla de la Calma – Collformic – El Brull i Hostalets de Balenyà.
Les targetes de federat són obligatòries per tots els socis excepte els que tinguin la d’esquí.
Dia 12.- S’acorden diferents apartats econòmics com autoritzar a la Secció de Muntanya la compra de 4 tendes de campanya de la Casa Lledó, que es cobri als antics socis 3 ptes. pel carnet de la Federación Española de Montañismo, que els socis de la Secció de Neu paguin 1 pta al mes, apujar el sou de l’administrador a 75 ptes mensuals.
Es prenen mides per reparar el sostre de la secretaria de la Secció de Fotografia i autoritzar al Sr. Garcia la compra d’una cortina per la galeria.
S’acorda oferir als socis Savalls i Solanes l’organització d’una carrera excursionista d’orientació.
S’encarrega als Srs Bort i Recio perquè es traslladin a Sabadell a fi que efectuïn una compra de material de muntanya de la Casa Lledó. En el lot hi havia 4 tendes de campanya.
JUNY
Dia 8.- El President Sanmartí dóna compte de la reorganització de la junta de la Secció de Fotografia i els demana que presentin un pressupost exacte de l’ampliació de dita Secció, i que es sotmetrà a votació.
El Sr. Sanmartí informa de la futura reorganització de dita Secció.  “La Federación Española de Montañismo” comunica que les targetes de federat a tots els que no estiguin afiliats a una secció d’escalada o alta muntanya, que no tenen l’assegurança d’accidents la podran adquirir pagant a la FEM, l’import de la prima que és de 8 ptes.
“La Delegación Regional de la F.E.M.” a Catalunya (situada al Carrera Paradís 10), ofereix un servei per tramitar als federats l’obtenció del “Salvaconducto para la zona fronteriza” per 6 mesos.
Dia 18.- El President de Consell General Dr. Padrós de Palacios acaba el mandat, en el càrrec des de 1939 i és substituït per Alexandre Collsamata, i s’anomena Anselmo Bort com a Secretari i a Lázaro Nicolás com President de la Secció de Refugis.
AGOST
Dels dies 1 al 10 es va fer una travessa a la Vall Farrera i Andorra, per Puigcerdà – Civis – Alins – Refugi de la Vall Ferrera – Pica d’Estats – Pic del Sotllo – Montcalm – Vall de Baiau i Coma Pedrosa
SETEMBRE
Del 12 de setembre al 14 de novembre s’organitza el II curset d’Escalada, les pràctiques es van fer al Sot del Bac – Montserrat i Sant Llorenç del Munt.
Dia 14.- Es fixe en 105 ptes mensuals, el rebut de lloguer del local, propietat d’ Andrés Huguet.
S’accepta un pressupost de 120 pts. per l’arranjament i abonament de manteniment de la maquina d’escriure.
OCTUBRE
Dia 1.- Es va fer la sortida anual de veterans. Vocals Pámies i Pahissa. Amb l’itinerari: Aiguafreda de Dalt – Castell de Cruïlles – Serra de l’Arca.
Dia 14.- S’accepta la proposta d’organitzar un campament permanent al llac de Sant Maurici.
S’anomena al soci Moya com a vocal de la Secció d’Esquí de la UEC.
S’accepta la dimissió de la junta de la Secció de Fotografia, i s’anomena una de nova.
NOVEMBRE
Dia 3.- Hi ha diferencies entre les Seccions d’Arxiu i Capilla per veure qui ha de montar el Pessebre de l’Entitat.
DESEMBRE
Dia 16.- La Junta acorda que la quota anual que la Delegació paga al Consell General de la UEC sigui de 500 ptes. pel present any.
Desprès de moltes gestions per trobar un nou local a La Molina, es decideix arranjar l’actual, en
no trobar-ne cap.
La nit de Nadal es va celebrar a Valldoreix la tradicional Missa del Gall. El dia de Nadal al migdia va tenir lloc la inauguració en el local social, del Pessebre instal•lat per la Secció d’Arxiu i l’acte inaugural de la primera exposició – concurs de pessebres fets per els alumnes de les classes de solfeig. A CONTINUACIÓ VAN FER SUAR AL TIÓ. (No es podia dir cagar perquè era escatològic).
Dia 30.- Actuació en la Missa cantada en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb cançons nadalenques com obsequi als hospitalitzats.
El saldo en acabar l’any era de 293,55 pts.
Dins d’aquest any es va fusionar l’Agrupació Excursionista Perla

 

<– 1942  1944 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept