1941

GENER
El dia 3 es sol•licita el permís per què la coral pugui assajar 3 dies a la setmana de 8 a 9 de la tarda.

MARÇ
Dia 5.- Els socis nous pagaran una quota de 2 pts

S’aprova el reglament de la Secció de Fotografia.

ABRIL
Dia 30. – La Secció de Muntanya té un saldo en caixa de 174,15 Pts.

Dia 19.- Es proposa per la propera temporada organitzar un Cicle de sortides per formar nous guies de muntanya.

1941 - Peu del castell de Sant Miquel de Mollet (Alella)

Autora : Núria Reyne – Peu del castell de St Miquel Mollet (Alella)

El President presenta la dimissió per motius personals i comunica que en un breu termini de temps presentarà a la persona que ocuparà el càrrec de president al Govern Civil de la Província.

Dia 30.- S’apuja la quota en 0,30 pts. per què els socis rebin per correu el programa d’activitats a primers de mes a casa seva.Es publiquen les bases del primer concurs de fotografia.

JULIOL
Dia 21.- S’aprova un premi no superior a 50 pts. per el concurs fotogràfic.
També s’aprova cobrar 3 mesos per avançat al moment de donar-se d’alta com a nou soci, a més de l’import del carnet.

SETEMBRE
Dia 18.- S’encarrega a la Secció de Muntanya que organitzi el Campament General de Tardor de la UEC. El soci Emili Batalla deixa en dipòsit un aparell projector de cossos opacs.

OCTUBRE
Dia 16.- S’aprova el reglament de Biblioteca.
Consell General aprova un pressupost de despeses per la reforma del refugi de La Molina, per què passi a tenir 30 lliteres. Els abonaments de temporada valdran 20 pts. Per a poder realitzar les obres s’emetran unes cèl•lules reintegrables de 10 pts.
Dies 18 i 19.- Campament General de Tardor a “Can Boquet” a Vilassar de Dalt.

NOVEMBRE
Dia 5.- Es destinen 20 pts. per arreglar i decorar la secretaria.

 

<– 1940 1942 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept