1940

Sant Salvador de les Espases

Autor : Delgado – Sant Salvador de les Espases (1940)

Novembre

Dia 1.- Les primeres excursions oficials que ens consten van ser a Sant Llorenç del Munt i el Castell de l’Eramprunyà. En els inicis no es feia constar el vocal de la sortida.
Dia 29.- A la caixa hi havia 72,10 pts i es devia 71,10 pts.
Un soci deixa en custòdia un piano per la Coral
“Falange Española” retorna a l’Entitat 85 copes i 4 gots grans.

Desembre

Dia 8.- La primera actuació de la coral que apareix en la documentació, va ser al Cotolengo del P. Alegre.
Dia 11 .- Es nomenen les juntes de les seccions. Excepte la Secció Capilla (Coral).
Dia 18.- S’aprova que la coral quedi sota l’advocació de la Verge de Núria, i es facin els tràmits davant de les autoritats pertinents perquè la Coral pugui assajar tres dies a la setmana .
A partir d’aquest moment passa a anomenar-se “Sección Capilla Musical de Nuestra Señora de Núria”
Es crea la Secció de Fotografia

 

<– Introducció  1941 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept