1966 – 1967

1966

11 de gener.- El President Sr. Grañen informa d’una circular del Consell General que l’hi ha tramès la Federació, contestant a la demanda feta davant de la Comandància de Marina perquè deixessin les instal•lacions d’entitats esportives a les platges. Aquesta carta ja no causa efecte perquè ja fa un mes que fou destrossada totalment.
El Sr. Marí parla de les gestions efectuades a Badalona perquè aquest any puguin els socis trobar un lloc adequat per a poder refrescar-se.
Les gestions efectuades i exposades no són gaire optimistes, el president diu que segueixi fent-les i encara que la Junta hagi de participar econòmicament, aquest any serà una prova i ja es veurà si per temporades properes ho poden resoldre.
31 de gener.- El President Joan Grañen convoca una Assemblea General de Socis per informar dels actes efectuats durant el XXVé aniversari de l’Entitat i l’assumpte referent a la Caseta de Banys.
25 de febrer.- En l’Assemblea General de Socis el President, comunica que a finals de l’any passat es va rebre un avis sense recurs possible, de la nova llei de Costes de la Comandància de Marina, per enderrocar totes les instal•lacions a ran de platja, tant casetes com altre mena d’edificis, Així un grup de socis, va anar a treure a corre-cuita tots els estris que havien deixat amuntegats en derruïr la caseta.
El President informa sobre les gestions per trobar un substitutiu provisional de la caseta, i es discuteix la possibilitat d’obtenir un permís per l’ús d’un sector de platja. L’Assemblea proposa la creació d’una comissió interclubs interessats en aquest afer, perquè sotmetin a la Federació les gestions concretes més escaients que aquesta podria fer davant de les Autoritat competents per a obtenir aquesta autorització.
Els socis que fins ara s’havien preocupat del tema buscaran informació per trobar el millor procediment d’actuació.
Hi ha un escrit de l’Àngel Pejó explicant en síntesis la història de la Caseta de Banys de la Platja del Mar del Plata.
8 de març.- El Sr. Marí explica les gestions efectuades per la solució de la Caseta de Banys per la propera temporada, i ho veu una mica complicat, ja que demanen quantitats elevades per tenir un mínim de comoditats, no obstant es parlen d’alguns projectes, i s’acorda que tota la Junta mirarà de trobar una solució.
12 d’abril.- El President informa d’haver-se entregat una quantitat a compte del lloguer per la casa de banys d’aquest any a Montgat – Monsolís.

Nota apareguda el mes de maig.
En no poder trobar solució al problema de la Caseta de Banys, l’Entitat en va llogar una a Montgat pels mesos de juny a setembre, amb l’adreça de carretera nº 31 (estació Montsolís)

10 de maig.- El President diu que s’ha de fer una nova reglamentació, per les característiques de la casa llogada a Montgat, que fa necessari que sigui completament diferent, al fins ara existent.
El preu per soci serà de 10 ptes. i l’estada per la nit també serà el mateix preu, sempre supeditada a que els vocals que hagi de torn tinguin cura de l’organització amb tota la serietat.
El Sr. Andreu va anar a fer efectiu del import de 12.000 ptes. del lloguer per la temporada més 2.500 ptes. de dipòsit, al propietari de la casa.
14 de juny.- S’anomena els vocals de la Casa de Banys per la present temporada, quedant responsable el Sr. Recio de la seva composició.
12 de juliol.- El sr. Recio informa de la temporada de banys, la qual va seguint el seu ritme normal, dins la modalitat d’aquesta temporada a la platja de Montgat.
18 d’octubre.- El Sr. Marí diu si fora convenient comprar un terreny per instal•lar la Caseta de Banys, se li demana a quina distancia de Barcelona fóra convenient instal•lar-la, ja que els nostres associats han de tenir facilitats de desplaçament.

1967

9 de maig.- El president informa que s’ha efectuat un ingrés amb data del 10 d’abril, a la nostra Entitat de 24.000 ptes. per part del”Ministerio de Obras Publicas” pel DESNONAMENT DE LA Caseta de Banys de Montgat.
A partir d’aquesta notificació ja no s’ha trobat cap referència més sobre casetes de banys.

RESUM

De 1941 al 1946.- Dos casetes de fusta a la platja de Badalona entre la Riera de Canyadó i el Torrent de Vallmajor.
De 1947 al 1965.- A la platja del Mar del Plata, primer una caseta de fusta i canyes, desmuntable, i a partir de 1960 una d’Obra
1966.- Una casa de lloguer a Montgat – Montsolis.
Aquí acaba la història de 25 anys de les Casetes de Banys.

<– 1962-65

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept