1962 – 1965

1962

3 de juny.- Comença la temporada de banys. La caseta estarà oberta tots els dies festius.
Durant el mes de juliol els vocals van ser: dia 1 E.Recio; dia 8 J.Marí; dia 15 J.Laborda; dia 22 J.Pujolar; dia 25 E. Recio i dia 29 R.Monclús.
Vocals mes d’agost: dia 5 Eduardo Recio; dia 12 Francisco Vilaró; dia 19 José Pujolar i el dia 26 Eduardo Recio.
Cada mes es van seguir sortejant les cèdules de les aportacions per construir la nova caseta.

1963

Durant aquest any les normes i els preus varen ser els mateixos que l’any anterior, i a falta d’un vocal fixe, cada setmana s’anomenava un de diferent.
Es seguia sortejant cada mes les cèdules.

1964

A partir del 1 de gener van ser pagades totes les cèdules que quedaven per sortejar. Alguns socis les van entregar a fons perdut a l’Entitat.
La Junta agraeix la col•laboració de tots els socis que varen adquirir dites cèdules, per poder construir la caseta de banys.
10 de febrer.- S’aproven els nous preus que van ser: Socis 6 ptes., familiars 10 ptes. i acompanyants o convidats 15 ptes.
La temporada es va inaugurar el dia el 7 de juny.
Vocals del mes de juny: dia 7 J. Marí; dia 14 E. Recio; dia 21 J. Laborda; dia 24 J. García.
13 de Juliol.- S’ aprova fer la Diada del Soci a la Caseta i obsequiar els veïns de la mateixa amb una finesa per les molèsties que es causen durant la temporada.

Casta de banys 1965

Casta de banys (desembre de 1965)

1965

9 de febrer.- El Sr. Marí Es va encarregar de tramitar els permisos per la temporada.
11 de maig.- El Sr.Marí presenta l’estat de comptes de la Caseta de Banys, donant la xifra de 115.328 ptes. de despeses, de les que s’han pagat 56.700 ptes. quedant la quantitat de 45.300 ptes. de deute al Consell Directiu.
També informa que les impressions per la propera temporada son més aviat pessimistes. A raó de la nova Llei de Costes, quan acabi l’actual temporada es mirarà de fer unes gestions quan es vagin a liquidar els permisos.
6 de juny.- S’inaugura la temporada de banys. La caseta s’obrirà a partir de les 8 del matí.
25 de juliol.- Amb motiu del 25 aniversari del UEC de Gràcia es va celebrar en la caseta un festival amb diversos actes, tant per petits com per grans.
L’acte es va haver de suspendre, fins el 5 de setembre.
A pesar de fer molt mal temps es van congregar més de 100 persones que van participar en tots els actes i jocs preparats per l’ocasió.
19 d’octubre.- El President informa de les gestions que s’estan realitzant amb la Federació i les diverses entrevistes dels Srs. Marí, Laborda i Farré amb el Sr. Comandant de Marina de Badalona, gestions encaminades perquè es doni el permís de la Caseta de Banys a Badalona. Segons l’ofici tramés al Sr. President, el darrer dia d’octubre ha de ser desmuntada definitivament en no ser concedits permisos per casetes de banys a les platges. Les impressions fins al dia d’avui són del tot pessimistes.

<– 1958-61  1966-67 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept