1953 – 1957

1953

El 14 de febrer es demana el corresponent permís a la “Comandancia de Marina”.
Juliol.- Havent quedat oberta la temporada de banys es recorda a tots els socis l’obligació de presentar el rebut del mes en curs.
Agost.- Per evitar abusos i confusions, es prega a tots els socis, que presentin el carnet i l’últim rebut, per fer ús de la Caseta. A falta d’un vocal permanent, es comunica que els vocals setmanals seran: el mes d’agost dia 2, Redondo; dia 9, Laborda; dia 15, Munné; dia 16, Perramón; dia 23, Roca; dia 30, E. Ravetllat. Setembre: dia 6, Buxó; dia 13, Munné; dia 20, Oscar.

1954

6 de febrer.- Es demana la renovació del permís a la Comandancia de Marina”

1955

18 de febrer.- Es demana la renovació del permís a la Comandancia de Marina”
28 de maig.- Són presentats els plànols per la nova caseta de banys al Col•legi Oficial d’Aparelladors de Catalunya i Balears. Es vol fer d’obra.
3 de juliol.- Es celebra en la caseta un vermut en honor als controls de la Marxa Nocturna.
A raó dels múltiples abusos i en benefici dels socis, aquests hauran d’ensenyar al vocal de torn, el carnet i l’últim rebut, i només es podrà portar un no soci.
Els preus per aquesta temporada són: Socis 1 pta., familiars pròxims 3 ptes., invitats 6 ptes.
En data 30 d’agost, es presenten els plànols de la nova caseta de banys segellats per Col•legi Oficial d’Aparelladors Catalunya i Balears, els detalls són: 5 mts. d’ample, 4 mts. de fons, a 22 mts. de la via del tren, construïda en fusta i pilars de ciment, i un lavabo annex.
La superfície passarà de 20m2 l’actual a 60 m2 la nova, en cada una de les dos plantes. Es construirà per celebrar el XXé aniversari de la UEC de Gràcia.
El pressupost d’execució està valorat en 5.000 ptes.
El rebut del col•legi d’aparelladors puja a 150 ptes.
Aquest mateix dia es torna a demanar el permís d’usufructuar dita caseta.

1956

L’1 de juny s’inaugura la temporada de banys, els preus són els mateixos de la temporada anterior.
El 27 de juny es demana el permís corresponent d’aquest any.
El 7 de juliol es torna a demanar el permís perquè l’anterior tenia defectes de forma.

1957

7 de març.- Es sol•licita el permís corresponent a l’any en curs.
El 13 de juliol la ”Jefatura de Obras Públicas de la Provincia de Barcelona” , notifica que dóna el permís per la caseta amb les condicions de que ocupi un espai d’uns 20 m2 i la construcció només de fusta i fàcilment desmuntable i en finalitzar la temporada es retiri.
3 de setembre.- Nota de despeses de la “Jefatura de Obras Publicas”, que en base a la normativa del 21 d’abril de 1910, el pressupost de despeses per els tràmits per estudiar la instal•lació de la nova caseta de banys és de 130 ptes.

 

<– 1948-51  1958-61 –>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept