1948 – 1951

1948

L’1 de juliol es sol•licita a la “Comandancia de Marina”, el permís corresponent per la utilització de la caseta de banys, permís que és donat el dia 7, i que és vàlid fins el 30 de setembre.
Reparats els danys causats pel temporal a la caseta de banys de Badalona ja esta en disposició de ser utilitzada pels socis.Les quotes seran de 1 pta per socis i 2 ptes. pels familiars. L’abonament de temporada serà de 12 ptes.

1949

El 10 de març es va fer una assegurança sobre la caseta de banys que va costar 118,50 ptes. i quedava assegurada per un import de 16.000 ptes., amb la companyia Covadonga.
El 6 d’abril el Sr. Vila proposa que l’assistència als banys, puntuï pel trofeu d’activitats i s’aprova
12 de maig.-Es comunica que el nou vocal de banys és el Sr. Nebot.

Caseta de banys 1949

UEC de Gràcia – Caseta de banys (10/07/1949)

 

7 de juliol.- S’acorda que els beneficis de la caseta de banys s’utilitzin per millores en la mateixa.
Es rep el permís de la “Comadancia de Marina”, vàlid fins el 30 de setembre.
Agost.- A raó de la gran concurrència a la caseta, s’han pogut fer unes millores a la mateixa, com ampliar la pèrgola i posar en servei una nova taula per a 12 persones.
La instal•lació de vàters i dutxes s’ha vist retardada per culpa dels industrials que havien de fer el muntatge, per la qual cosa s’espera poder tenir-los a punt per la propera temporada.
El 18 de setembre es dóna per finalitzada la temporada de banys, tot soci que vulgui fer ús de la caseta pot demanar les claus a la secretaria.
10 de novembre.- Es demanen nous pressupostos per la instal•lació dels vàters, dutxes i altres reparacions. També s’accepta la proposta de construir dos patins per llogar-los.
Durant la neteja de la caseta s’han trobat: Una carmanyola, una pinta de senyora i un braçalet.

1950

Mes de maig.- Es comunica que per la propera temporada de banys, s’estan muntant en la caseta de banys un servei de dutxa i vàter, amb la corresponent aigua corrent.
L’obertura oficial de la caseta es va fer el 11 de juny, el vocal serà J. Mª. Nebot,
S’espera que en aquesta data estiguin llestos els serveis de dutxa i vàter.
El 19 de juny es demana el corresponent permís d’usufructuar el terreny de la platja ocupat, pagant les corresponents taxes, el dia 21 arriba l’autorització d’ús fins el 30 de setembre.
Agost.- A raó a la gran afluència de socis i familiars dels mateixos, i una vegada posats en funcionament la dutxa i el vàter s’està estudiant uns projectes per la propera temporada, un d’ells es ampliar la pèrgola i augmentar les taules, i de ser possible cobrir els baixos de la caseta perquè els socis puguin guardar les taules i cadires plegables.
El 8 d’octubre, es fa la cloenda de la temporada de banys.

1951

En el mes de març es demana als socis que tinguin suggeriments ho facin saber a la Junta.
El 10 d’abril s’aproven les quotes de la temporada per la caseta de banys que seran de: Socis 1 pta., familiars propers 2 ptes. i no socis 4 ptes.
En el mes d’agost s’aclareix que els que entren en la quota familiar són: Dona, fills, pares, novies, i germans menors de 15 anys.
Invitats: Tots els que no estan en el apartat anterior.
El 14 de juliol es demana el corresponent permís a la “Comandancia de Marina”.

 

<– 1946-47  1953-57–>

© 2015 - Arxiu històric de la UEC de Gràcia. Tots els drets reservats(UEC de Gràcia). Fet amb Wordpress amb la plantilla Illustrum redissenyada per Ikoncept